Į pradžią

99%

99%

Vladas Algirdas Bumelis (g.1949) - biochemikas, šiuolaikinės genų inžinerinės farmacijos Lietuvoje pradininkas, biofarmacijos bendrovės "Sicor Biotech/Teva" generalinis direktorius. Knygoje mokslininkas ir verslininkas dėsto mintis apie karjeros, verslo sėkmės paslaptis ir nesėkmių priežastis, apie Lietuvos mokslo ir ekonomikos perspektyvą. Autoriaus pateikiami apibendrinimai - tai sąmojingos sentencijos, paradoksai, neretai provokuojantys skaitytoją prieštarauti, o svarbiausia - iš naujo susimąstyti apie savo gyevnimo strategiją.

Vladas Algirdas Bumelis

 "Trisdešimt penkerius metus gyvenu su vienintele žmona, užauginome puikias dukras. Ilgai ir kruopščiai dirbau mokslinį darbą, iš žinių kūriau verslą. Niekada nenorėjau likti gyvenimo paraštėse - kaip tik visada stengiausi būti pirmas, geriausias, vengiau ir vengiu nereikalingos rizikos, žinau uždirbamų pinigų vertę ir jų teikiamus privalumus. Žinau, kas svarbiausia ne nekilnojamasis, o kilnojamasis turtas - žmogaus žinios, išmintis. Tikrai žinau - sėkmės nėra, yra tik kruopštus ir ilgas darbas: 99% darbo plius 1% talento".  

"Jeigu stengiesi išgyventi iki pirmadienio, tikrai neišgyvensi, bet jeigu turi bent kelerių metų viziją, gali pasiekti tikslą."

"Žmogus protingas tiek, kiek yra perskaitęs ir susidėjęs į galvą."

"Negalima su draugais kurti uždarosios akcinės bendrovės. Draugystė ir pagalba egzistuoja, kol neturite pinigų."

 "Laimėjote loterijoje milijoną - išdalykite jį po 100 tūkstančių ir išmokite dešimt kalbų."

"Ne taupydami tapsime turtinga tauta, o dirbdami, plėtodami gamybą, kurdami verslą."

"Jei dienotvarkėje daugiausia punktų surašyta vakarui, nepraeis nė metų, ir to žmogaus verslas bus žlugęs."

"Gal tai patriotizmas, o gal egoizmas, bet pritariu tėvui - niekur kitur nebus taip gera kaip gimtinėje."

 "Gyvenimas rodo - nekuklūs žmonės žlunga."    

"Stebėjau gyvenimą, žmones ir mačiau - žmones keičia gyvenimo aplinkybės. Ar dėl gyvenimo aplinkybių keičiasi Niutono dėsniai? Niutono dėsniai išlieka, ar saulė šviečia, ar lyja. Jeigu yra draugystės sąvoka, tai ji turi išlikti nepasikeitusi bet kokiomis aplinkybėmis. O jeigu keičiasi, kyla klausimas - gal draugystės apskritai nėra, o tik koks nors svajotojas kadaise ją išgalvojo".

"Vis dėlto medicinos ateitis - biologiniai, arba baltyminiai, vaistai, pavyzdžiui, monokloniniai antikūnai. Jų gamyba yra didžiulė pramonė, jais gydomos įvairios vėžio rūšys".  

"Genų inžinerija - tai ne bumas, nes bumas prasideda ir baigiasi. Tai biobumas, kuris prasideda ir nesibaigia".

"Jeigu kas nors Lietuvoje nori kurti fundamentalųjį mokslą, tegul kuria įstaigas, kurios nėra išlaikomos Lietuvos biudžeto, tegu gauna pinigų iš pasaulio gigantų".

"Mažai tautai, turinčiai nors kiek kolnojamojo turto (žinių), galima tik viena kryptis - judėti link tokių technologijų ir mokslų, kurie kurtų pridėtinę vertę".

 "Izraelietišką verslą pažinau iš arti, teko su žydais verslininkais intensyviai dirbti apie septynerius metus. Kokie izraelietiško verslo išskirtiniai bruožai? Pirmiausia - sugebėjimas įvertinti riziką ir kiek galima mažiau rizikuoti. Verslo rizikos eliminavimas yra unikalus dalykas". 

"Jeigu izraeliečiams įrodai, kad gali akumuliuoti idėjas, - būsi jiems dievas. Bet jeigu ateis laikas, kai išsikvėpsi, tau gražiai padėkos ir dviejų savaičių užmirš".  

 Žana Bumelienė

"Jeigu vyras atveža iš kalnų edelveisą, nieko nebelieka, kaip ištekėti už jo".

"Gyvenu su Vladu ir visada stengiuosi suvokti, kas jam ir mūsų šeimai vienu ar kitu periodu geriausia. Ne kiekvienas vyras nusipelno, kad jam būtų ištarta: "Kaip pasakysi, mielasis...". Tai nereiškia, kad neturiu savo kelio, savo principų. Tai noras padėti vyrui judėti į priekį, kad jis darytų tai, ką mėgsta, ir, svarbiausia, ką geriausiai sugeba". "Tyto alba", 2010 m.